Vong Ngữ

Ma Thiên Ký

15/08/2022 12:30 144

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Lão Trần Một thiếu niên lớn lên trong một nơi người ăn thịt người, học được chút ít bí kỹ đánh đấm. Trong một lần Hung đảo nơi hắn lớn lên trong một đêm không biết vì sao biến mất dưới đáy biển, hắn thoát ra khỏi đó và […]

Đại Mộng Chủ Phần 2

27/07/2022 12:48 150

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên đầy huyền bí!Đại Đường […]

Đại Mộng Chủ Phần 1

27/07/2022 12:46 147

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên đầy huyền bí!Đại Đường […]

Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

24/07/2022 17:57 155

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Đây là phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Phi thăng tiên giới bước vào con đường đại đạo. 3000 đại đạo Thời Gian, Không Gian, Luân Hồn chí tôn pháp tắc. Tu Tiên thật khó cùng lão Vong tìm hiểu Thiện Ác Tự […]

Phàm Nhân Tu Tiên 1 Phần 4

24/07/2022 13:44 148

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Truyện kể về Hàn Lập, một thanh niên da đen ở vùng sâu vùng xa, tạo hóa kinh người nhất khi nhặt được Chưởng Thiên Bình từ đó cuộc đời Lập đen chuyển sang một kết cục mới. Tâm cơ, nhẫn nại, chịu nhục v.v.v không bối […]

Phàm Nhân Tu Tiên 1 Phần 3

24/07/2022 13:43 130

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Truyện kể về Hàn Lập, một thanh niên da đen ở vùng sâu vùng xa, tạo hóa kinh người nhất khi nhặt được Chưởng Thiên Bình từ đó cuộc đời Lập đen chuyển sang một kết cục mới. Tâm cơ, nhẫn nại, chịu nhục v.v.v không bối […]

Phàm Nhân Tu Tiên 1 Phần 2

24/07/2022 13:40 148

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Truyện kể về Hàn Lập, một thanh niên da đen ở vùng sâu vùng xa, tạo hóa kinh người nhất khi nhặt được Chưởng Thiên Bình từ đó cuộc đời Lập đen chuyển sang một kết cục mới. Tâm cơ, nhẫn nại, chịu nhục v.v.v không bối […]

Phàm Nhân Tu Tiên 1 Phần 1

24/07/2022 13:37 156

  Tác Giả: Vong Ngữ Giọng đọc: MC Trần Vân Truyện kể về Hàn Lập, một thanh niên da đen ở vùng sâu vùng xa, tạo hóa kinh người nhất khi nhặt được Chưởng Thiên Bình từ đó cuộc đời Lập đen chuyển sang một kết cục mới. Tâm cơ, nhẫn nại, chịu nhục v.v.v không […]