Vô Xỉ Đạo Tặc

Dị Giới Dược Sư

15/07/2022 16:59 178

  Tác Giả: Vô Xỉ Đạo Tặc Giọng đọc: MC Vũ Hiệp Xuyên qua dị giới, nhân vật chính cảm nhận được mọi thứ đều lạ lẫm, chính vậy nên chỉ cầu sống một cuộc sống bình bình an an qua ngày. Nhưng đời không như ý người, tên bất tài vô dụng Mộ Dung Thiên […]