Ưu Đàm Hoa

Bạch Hổ Tinh Quân

08/09/2022 15:41 117

  Tác Giả: Ưu Đàm Hoa Giọng đọc: MC Phi Tùng Khi võ lâm đang sùng sôi trong đại hội bầu Tân Minh chủ mới thì một vị đại hiệp Lư Châu đã dùng tài nghệ xuất chúng trấn áp quần hùng Chưa kịp vui vẻ tận hưởng sự đắc ý khi có được một vị […]