Phượng Ca

Thương Hải

14/09/2022 16:13 83

  Tác giả: Phượng Ca Giọng đọc: MC Đình Duy Một bộ truyện khai mở đường hướng viết truyện võ hiệp mới sau một thời gian bị che bóng bởi những cây đa cây đề như Kim Dung, Cổ Long… Nổi danh nhờ hai tác phẩm Côn Luân (昆倫) và Thương Hải (滄海) – Phượng Ca […]