Phong Lăng Thiên Hạ

Dị Thế Tà Quân

18/08/2022 09:36 200

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Lão Trần Dị Thế Tà Quân:Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì? Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên… Một […]

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 5

24/07/2022 19:55 187

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Trần Vân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 5: Sau thành công của Dị Thế Tà Quân, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ lại ghi dấu ấn đậm nét với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện xoay quanh cuộc đời và hành trình bôn tẩu giang hồ, chịu nhiều kiếp […]

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 4

24/07/2022 19:54 173

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Trần Vân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 4: Sau thành công của Dị Thế Tà Quân, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ lại ghi dấu ấn đậm nét với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện xoay quanh cuộc đời và hành trình bôn tẩu giang hồ, chịu nhiều kiếp […]

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 3

24/07/2022 19:53 165

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Trần Vân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 3: Sau thành công của Dị Thế Tà Quân, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ lại ghi dấu ấn đậm nét với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện xoay quanh cuộc đời và hành trình bôn tẩu giang hồ, chịu nhiều kiếp […]

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 2

24/07/2022 19:52 162

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Trần Vân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 2: Sau thành công của Dị Thế Tà Quân, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ lại ghi dấu ấn đậm nét với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện xoay quanh cuộc đời và hành trình bôn tẩu giang hồ, chịu nhiều kiếp […]

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 1

24/07/2022 19:50 167

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Trần Vân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phần 1: Sau thành công của Dị Thế Tà Quân, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ lại ghi dấu ấn đậm nét với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện xoay quanh cuộc đời và hành trình bôn tẩu giang hồ, chịu nhiều […]

Lăng Thiên Truyền Thuyết

18/07/2022 10:38 139

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Hoàng Tú Lăng Thiên Truyền Thuyết – Lăng Thiên kiếp trước sống ở thế kỷ 21, vì đấu tranh nội bộ gia tộc nên bị người trong gia tộc vu hại kết cục là bị phế võ công rồi trục xuất làm ăn mày hết […]