Phan Dũng

Hồn Ma Thằng Tảo

17/06/2022 21:20 253

  Tác Giả: Phan Dũng Giọng đọc: MC Ngọc Lâm Ba mất ở cùng với cha dượng, tình thương không có để rồi ra đi oan uổng, vong hồn nó luôn ẩn hiện, vương vấn cõi trần để kêu nổi oan đó. Liệu rằng người cha đó đã làm gì để nó phải ra đi […]