Nhĩ Căn

Tiên Nghịch Phần 2

07/09/2022 17:34 67

  Tác Giả: Nhĩ Căn Giọng đọc: MC Phi Tùng Tiên Nghịch Phần 2: Vương Lâm – một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được […]

Tiên Nghịch Phần 1

07/09/2022 15:26 72

  Tác Giả: Nhĩ Căn Giọng đọc: MC Phi Tùng Tiên Nghịch Phần 1: Vương Lâm – một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được […]

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phần 2

01/08/2022 20:16 214

  Tác Giả: Nhĩ Căn Giọng đọc: MC Lão Trần – Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. – Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. – Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phần 1

01/08/2022 20:14 188

  Tác Giả: Nhĩ Căn Giọng đọc: MC Lão Trần – Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. – Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. – Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.