Nguyễn Xuân Hoàng

Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

23/05/2022 19:03 279

  Tác Giả: Nguyễn Xuân Hoàng Giọng đọc: Nhất Hạnh, Trần Mộng Tú & Nguyễn Xuân Hoàng Hồi còn sống cha tôi thường nói ai cũng cần phải có một bà mẹ. Tôi vẫn nghĩ, ai mà chẳng có một bà mẹ. Tuy vậy mãi về sau tôi mới hiểu vì sao cha tôi lúc […]