Ngã Ý Như Đao

Cuồng Đế Tu Chân Giới

22/06/2022 21:48 330

  Tác Giả: Ngã Ý Như Đao Giọng đọc: MC Tuấn Anh Cuồng Đế Tu Chân Giới là một bộ truyện tiên hiệp xuyên không rất hay của tác giả Ngã Ý Như Đao. Mời quý vị cùng đón nghe audio truyện Cuồng Đế Tu Chân Giới qua giọng đọc MC Tuấn Anh