MC Quang Khải

Phi Đao Tuý Nguyệt

14/09/2022 16:22 90

  Tác Giả: Ức Văn Giọng đọc: MC Quang Khải Sơ lược về tác giả: Ức Văn (1928-1987) Tên thật là Chu Kiện Đình, người tỉnh Sơn Đông, Lâm Thanh. Từ thời trung học đã đam mê văn học và sáng tác, tác phẩm thường được đăng trong tập san của trường và báo học sinh. […]

Linh Phong Địch Ảnh

08/09/2022 15:11 87

  Tác Giả: Vô Danh Giọng đọc: MC Quang Khải Một bức họa đồ, một mỹ nhân… Anh hùng quyết chí kiếm người thân… Sáu thu đằng đẵng tầm bóng nhạn… Lâu Kỷ La Xuân, ấy cố nhân?… Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng, trên bước đường truy tìm tông tích muội muội đã vô tình […]