MC Hoàng Tú

Lăng Thiên Truyền Thuyết

18/07/2022 10:38 137

  Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ Giọng đọc: MC Hoàng Tú Lăng Thiên Truyền Thuyết – Lăng Thiên kiếp trước sống ở thế kỷ 21, vì đấu tranh nội bộ gia tộc nên bị người trong gia tộc vu hại kết cục là bị phế võ công rồi trục xuất làm ăn mày hết […]