Huyền Vũ

Bách Luyện Thành Tiên Phần 3

18/07/2022 19:49 174

  Tác Giả: Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Phần 3 – Nếu bạn đã từng đọc Phàm Nhân Tu Tiên thì chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với mô típ tu luyện của một phàm nhân bước trên con đường tiên đạo đầy gập ghềnh. Lâm Hiên trong tác phẩm là một người như […]

Bách Luyện Thành Tiên Phần 2

18/07/2022 19:48 150

  Tác Giả: Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Phần 2 – Nếu bạn đã từng đọc Phàm Nhân Tu Tiên thì chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với mô típ tu luyện của một phàm nhân bước trên con đường tiên đạo đầy gập ghềnh. Lâm Hiên trong tác phẩm là một người như […]

Bách Luyện Thành Tiên Phần 1

18/07/2022 19:46 168

  Tác Giả: Huyền Vũ Bách Luyện Thành Tiên Phần 1 – Nếu bạn đã từng đọc Phàm Nhân Tu Tiên thì chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với mô típ tu luyện của một phàm nhân bước trên con đường tiên đạo đầy gập ghềnh. Lâm Hiên trong tác phẩm là một người như […]