Đường Gia Tam Thiếu

Băng Hỏa Ma Trù Phần 2

17/05/2022 17:56 546

  Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Giọng đọc: MC Đình Duy Băng Hỏa Ma Trù của tác giả Đường Gia Tam Thiếu đưa người nghe vào một thế giới tiên hiệp đầy màu sắc, nơi có sự kết hợp của trù nghệ và ma pháp. Với nhân vật chính Dung Niệm Băng mang trên mình mối […]

Băng Hỏa Ma Trù Phần 1

17/05/2022 16:34 416

  Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Giọng đọc: MC Đình Duy Băng Hỏa Ma Trù của tác giả Đường Gia Tam Thiếu đưa người nghe vào một thế giới tiên hiệp đầy màu sắc, nơi có sự kết hợp của trù nghệ và ma pháp. Với nhân vật chính Dung Niệm Băng mang trên mình mối […]